WP Mini 1

Chỉ với 55.000 đ/tháng 

 • Dung lượng lưu trữ :  750MB SSD
 •  Băng thông/tháng : 10GB
 •  Số lượng website : 1
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  Subdomain :  Unlimited
 •  Packet/Alias Domain :  Unlimited
 •  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 •  Hộp thư : 10
 •  Cài đặt :  1-Click WordPress Installation
 • Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >= 12 tháng
 • Giảm 50% Positive SSL khi thanh toán >= 12 
WP Mini 2

Chỉ với 75.000 đ/tháng 

 • Dung lượng lưu trữ :  1.2GB SSD
 •  Băng thông/tháng : 20GB
 •  Số lượng website : 2
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  Subdomain :  Unlimited
 •  Packet/Alias Domain :  Unlimited
 •  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 •  Hộp thư : 20
 •  Cài đặt :  1-Click WordPress Installation
 • Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >= 12 tháng
 • Giảm 50% Positive SSL khi thanh toán >= 12 
WP Mini 3

Chỉ với 115.000 đ/tháng 

 •  Dung lượng lưu trữ :  2GB SSD
 •  Băng thông/tháng : 30GB
 •  Số lượng website : 3
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  Subdomain :  Unlimited
 •  Packet/Alias Domain :  Unlimited
 •  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 •  Hộp thư : 30
 •  Cài đặt :  1-Click WordPress Installation
 • Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >= 12 tháng
 • Giảm 50% Positive SSL khi thanh toán >= 12 tháng
WP Basic

Chỉ với 145.000 đ/tháng 

 • Dung lượng lưu trữ :  3GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  Số lượng website : 4
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  Subdomain :  Unlimited
 •  Packet/Alias Domain :  Unlimited
 •  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 •  Hộp thư : Unlimited
 •  Cài đặt :  1-Click WordPress Installation
 • Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >= 12 tháng
 • Miễn phí Positive SSL khi thanh toán >= 12 tháng
WP Ultimate

Chỉ với 195.000 đ/tháng 

 • Dung lượng lưu trữ : 5GB SSD
 •  Băng thông/tháng : Unlimited
 •  Số lượng website : 6
 •  FTP Accounts : Unlimited
 •  Subdomain :  Unlimited
 •  Packet/Alias Domain :  Unlimited
 •  Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 •  Hộp thư : Unlimited
 •  Cài đặt :  1-Click WordPress Installation
 • Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >= 12 tháng
 • Miễn phí Positive SSL khi thanh toán >= 12 tháng
WP Business

Chỉ với 295.000 đ/tháng 

 • Dung lượng lưu trữ : 10GB SSD
 • Băng thông/tháng : Unlimited
 • Số lượng website : 8
 • FTP Accounts : Unlimited
 • Subdomain :  Unlimited
 • Packet/Alias Domain :  Unlimited
 • Sao lưu dữ liệu : Hàng ngày
 • Hộp thư : Unlimited
 • Cài đặt :  1-Click WordPress Installation
 • Miễn phí .COM, .NET khi thanh toán >= 12 tháng
 • Miễn phí Positive SSL khi thanh toán >= 12 tháng

Dịch vụ bổ sung – Đặc tính kĩ thuật – Thông số kỹ thuật