Đăng kí máy chủ SSD Cloud Server

SSD Cloud Server A

Chỉ với 1.299.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 120GB
 • RAM : 6GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD Cloud Server B

Chỉ với 1.699.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 8 Cores
 • SSD : 150GB
 • RAM : 8GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD Cloud Server C

Chỉ với 2.199.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 10 Cores
 • SSD : 200GB
 • RAM : 10GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD Cloud Server D

Chỉ với 2.699.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 12 Cores
 • SSD : 250GB
 • RAM : 12GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD Cloud Server
E

Chỉ với 3.199.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 300GB
 • RAM : 14GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD Cloud Server
F

Chỉ với 4.299.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 500GB
 • RAM : 16GB +2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Dịch vụ bổ sung – Đặc tính kĩ thuật – Thông số kỹ thuật

Dịch vụ bổ sung Cloud Server