Đăng kí máy chủ SSD Cloud VPS

SSD CLOUD VPS A

Chỉ với 159.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 1 Cores
 • SSD : 15GB
 • RAM : 1GB +512MB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 512MB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS B

Chỉ với 299.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 2 Cores
 • SSD : 25GB
 • RAM : 1.5GB +512MB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 512MB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS C

Chỉ với 399.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 3 Cores
 • SSD : 50GB
 • RAM : 2GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS D

Chỉ với 599.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 4 Cores
 • SSD : 60GB
 • RAM : 3GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS E

Chỉ với 699.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 5 Cores
 • SSD : 80GB
 • RAM : 4GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS F

Chỉ với 1.199.000 đ/tháng 

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 100GB
 • RAM : 5GB +1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Unlimited
 • Tặng Direct Admin/ Plesk
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
 • Tặng SSL khi đăng ký 12 tháng

Dịch vụ bổ sung – Đặc tính kĩ thuật – Thông số kỹ thuật

Dịch vụ bổ sung Cloud VPS