Giải Pháp Điện Mặt Trời Tương Tác Lưới

Nguyên lý hoạt động hệ thống điện mặt trời tương tác lưới

Hệ thống tương tác lưới tương tự hệ thống độc lập, nhưng có thêm thiết bị chuyển nguồn. Với nguồn ưu tiên là nguồn điện mặt trời, sau khi điện mặt trời hết (do thời tiết mưa bão…), hệ thống sẽ tự động chuyển qua điện lưới, thời gian chuyển lưới , qua bộ chuyển mạch ATS ( Auto Transfer Swith), thời gian chuyển mạch là 12ms, đảm bảo không tắt thiết bị .

Ưu điểm của hệ thống điện mặt trời tương tác lưới

Dành cho vùng không có điện, hoặc có điện mà không ổn định, hoặc những thiết bị cần nguồn định luôn ổn định … Hoặc các nhà, biệt thự đang xây muốn có nguồn ổn định cho thiết bị nhà thông minh, đèn sân vườn, hệ thống an ninh camera, mạng…

Sử dụng được các tải ưu tiên như camera, wifi, cửa cuốn,…khi hệ thống cúp điện

Nhước điểm của hệ thống điện mặt trời tương tác lưới

Chi phí đầu tư cao hơn hệ thống nối lưới

Dien Hoa Luoi Min Min 1024x457