Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 1.26kWp

32,400,000

– Sản lượng: 151 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính