Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 3kWp

55,560,000

– Sản lượng: 405 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính