Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 5.04kWp 1 Pha

127,640,000

– Sản lượng: 680 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính