Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới 630Wp

23,800,000 20,230,000

– Sản lượng: 75.6 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính