Hệ Thống Điện Mặt Trời Hòa Lưới VA 5.18kWp

95,980,000

– Sản lượng: 699 KWh/tháng
– Giảm tiền điện hàng tháng
– Giảm nhiệt cho ngôi nhà của bạn
– Giảm phát thải CO2 hiệu ứng nhà kính