Intel Xeon Gold 6248 Processor (20C/40T 27.5M Cache, 2.50 GHz) – CD8069504194301

Liên hệ

  • Nhà sản xuất: Intel
  • Mã sản phẩm/Part No. TM7016 / CD8069504194301 
  • Tình trạng: Liên hệ đặt hàng