Miếng lót chuột Dareu ESP100

99,000

– Bề mặt: Vải
– Kích thước M
– 360x280x3mm