Hiển thị một kết quả duy nhất

MÁY CHỦ - SERVER

SUPERMICRO SC733T 16GB RAM

31,900,000

MÁY CHỦ - SERVER

SUPERMICRO SC733T 32GB RAM

43,000,000

MÁY CHỦ - SERVER

SUPERMICRO SC733T 8GB RAM

30,000,000
43,000,000
80,570,000
29,200,000
28,490,000

MÁY CHỦ - SERVER

SUPERMICRO SR210 III 8GB RAM

20,400,000

MÁY CHỦ - SERVER

SUPERMICRO SR410 III 8GB RAM

49,500,000