Thiết bị AC W (InWall Mount)

Liên hệ

  • Dual Band 2.4ghz & 5ghz
  •  tốc độ 802.11 ac 733mbps