Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116C – 10KT – 10KVA/9KW – Hàng chính hãng

54,395,000

Công Suất : 10KVA/9KW

Thời gian lưu điện như sau:

25% tải lưu 15 phút

50% tải lưu 8 phút.

75% tải lưu 4 phút

100% tải lưu 3 phút