Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116C-1KT – 1KVA/900W – Hàng chính hãng

7,200,000

Công Suất : 1KVA/900W

Thời gian lưu điện như sau:

25% tải lưu 15 phút

50% tải lưu 8 phút.

75% tải lưu 4 phút

100% tải lưu 3 phút.