Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116C – 2KT – 2KVA/1.8KW – Hàng chính hãng

13,400,000

Công Suất : 2KVA/1.8KW

Thời gian lưu điện như sau:

25% tải lưu 15 phút

50% tải lưu 8 phút.

75% tải lưu 4 phút

100% tải lưu 3 phút