Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116C – 3KT – 3KVA/2.7KW – Hàng chính hãng

16,500,000

Công Suất : 3KVA/2.7KW

Thời gian lưu điện như sau:

25% tải lưu 15 phút

50% tải lưu 8 phút.

75% tải lưu 4 phút

100% tải lưu 3 phút.