Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116C – 6KT – 6KVA/5.4 KW – Hàng chính hãng

37,950,000

Công Suất : 6KVA/5.4 KW

Thời gian lưu điện như sau:

25% tải lưu 25 phút

50% tải lưu 10 phút.

75% tải lưu 6 phút

100% tải lưu 4 phút.