Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116CR – 10KT – 10KVA/9KW – Hàng chính hãng

60,000,000

Công Suất: 10KVA/9KW

Thời gian lưu điện như sau:

50% tải lưu 13 phút.

100% tải lưu 5 phút.