Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116CR – 1KR – 1KVA/900W- Hàng chính hãng

8,050,000

Công Suất: 1KVA/900W

Thời gian lưu điện như sau:

50% tải lưu 14 phút.

100% tải lưu 5 phút.