Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116CR – 2KR – 2KVA/1.8KW – Hàng chính hãng

13,400,000

Công Suất: 2KVA/1.8KW

Thời gian lưu điện như sau:

50% tải lưu 13 phút

100% tải lưu 6 phút