Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116CR – 3KR – 3KVA/2.7KW – Hàng chính hãng

18,000,000

Công Suất: 3KVA/2.7KW

Thời gian lưu điện như sau:

50% tải lưu 13 phút.

100% tải lưu 5 phút.