Thiết bị lưu điện SOROTEC UPS HP9116CR – 6KR – 6KVA/5.4KW – Hàng chính hãng

42,000,000

Công Suất: 6KVA/5.4KW

Thời gian lưu điện như sau:

50% tải lưu 20 phút.

100% tải lưu 7 phút.