Thiết bị mạng D-Link 1000 (DGE 528T)

275,000

Thiết bị mạng D-Link 1000 (DGE 528T)

– D-Link 1000 (DGE 528T)
– D-Link DGE-528T kết nối với máy tính thông qua giao diện PCI
– Card mạng D-Link DGE-528T hỗ trợ chế độ Full duplex lên đến 2000Mbps
– D-Link DGE-528T điều khiển lưu lượng nhanh và truyền phát dữ tin cậy với chuẩn 802
– Kết nối mạng LAN tốc độ 10/100/1000Mbps