Thiết Bị WIS Q2300

  • AP LẮP KHU NGOAI TROI ( hồ bơi, sân bóng, bãi biển)
  • Đặc tính : chuẩn ngoài trời IP65 weather proof, phát sóng mạnh 27dbm 500mw