WIS Q5300 – 70 client

  • Q5300
  • Tầm xa 10 kilomet
  • 200bmps băng thông
  • PTP 5ghz band
  • Anten 14dBi